2017.08.11.

Nátrium a Merkúr légkörében

A Merkúr légköre nem a szokványos bolygólégkör, gyakorlatilag csak exoszférából áll, és ez is meglehetősen változékony – a naptevékenység és a bolygó nap körüli pályáján elfoglalt aktuális helyzete függvényében. E légkört nagyrészt a felszínről eredő, és a napsugárzás, napszél hatására kiszabaduló elemek alkotják, köztük is a nátrium, kálium, kálcium, magnézium a fő összetevők; kisebb részben pedig mikrometeorok becsapódásából jön létre. Mivel a Merkúr folyamatosan az igen erős napszélben úszik, a légköre is ennek köszönhetően változik, a nappal ellentétes oldalán csóvaszerűen megnyúlt, s e légkörcsóva legfőképpen nátriumból áll. Eddigi adataink róla a MESSENGER szondának köszönhetően voltak (videó a szonda által látott nátrium-légkör évszakos változásáról: https://youtu.be/OQ-2z4uoNpY ) , s már ekkor felfedezték, hogy a Merkúr magnetoszférájának sarkvidéki mágneses kürtjénél (ez az a terület, ahol a magnetoszférán keresztül örvényszerűen bejut a légkörbe a napszél nagyenergiás részecskeárama a mágneses erővonalak mentén) a legintenzívebb a nátrium jelenléte. A légkörbe jutó nátrium a feltételezések szerint pont a napszél így bejutó részecskéinek bombázása hatására tud kiszabadulni a Merkúr felszínét fedő talajból, kőzetekből.
Most földi megfigyeléseket sikerült végezni ezen régiók feletti nátriumról, mégpedig a Tenerifén lévő THEMIS teleszkóp segítségével. A teleszkóp érzékelési tartományának köszönhetően a nappali égen is képes a Merkúr exoszférájának nátrium-emisszióját észlelni, így a kutatók a bolygó sarkvidéki mágneses kürtjeit magában foglaló területekre irányították a teleszkópot. A megfigyelésekből az eddigieknél jóval részletesebb adatok születtek: a két sarkvidéki kürt környezetében átlagosan 3 napos időszakokban folyamatos volt a nátrium-emisszió, s ezen időszakokon belül 10-15 perces időtartamú változékonyságot is tapasztaltak. A déli sarkvidék felett gyengébben és kisebb területen észlelték a nátriumot, ez a korábban tapasztaltakkal ellentétes – eddig úgy vélték ugyanis, hogy a déli mágneses kürt négyszer nagyobb méretű, mint az északi. Előfordulhat persze, hogy a bolygó déli sarkvidékénél a talajban lévő nátrium kevésbé tud kiszabadulni, illetve eleve kisebb mennyiségben fordul ott elő. A 10-15 perces változékonyságot illetően, habár az idő egyezik azzal, ami alatt a talajból kiszabadult nátrium az exoszféráig jut, elképzelhető, hogy a földi légkör által keltett valamilyen mesterséges hatás jelenlétére észlelték csupán. Ha viszont valósak ezek az intenzitásváltozások, akkor ezek a napszél változásainak köszönhetően alakulnak ki. A rövidebb időtartamú változékonyságon kívül egy kb. órás időtartamút is felfedeztek, ez pedig a nátriumionok élettartamával (azzal az idővel, amíg a gerjesztett állapot hatására fényt bocsátanak ki) egyező.

Eredeti cikk: https://eos.org/research-spotlights/observing-mercurys-brilliant-flares-from-earth

http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/2017GL073090/full

Fordította: Landy-Gyebnár Mónika
(További fordítások a szerzőtől facebookon:  Égen – Földön – Föld alatt)

About the Author: