2017.09.11.

A maják meteorrajongók voltak

A klasszikus maja korból (i.sz. 250-909) származó hieroglifikus írások számos jelentős társadalmi eseményt, ünnepet örökítettek meg. Ezen események időzítése nem tűnik véletlennek, tucatnyinál is több olyat talált két kutató, amelyek egybeestek az Éta Aquaridák meteorrajának kitöréseivel. A kutatók – egy csillagász, David Asher, és egy amatőr történész, Hutch Kisman – modern számítógépes program segítségével modellezték a meteorraj múltját, s összevetették a korabeli maja feljegyzésekkel, a kutatásról született tanulmányuk a Planetary and Space Science szeptember 15-i számában jelenik meg. A kutatók 2015-ben találkoztak egy meteorkonferencián, ahol Kinsman, a történész előadást tartott, ez keltette fel a csillagász érdeklődését, s rögtön utána elkezdtek együtt dolgozni a témán.
Ezen korszakban született maja csillagászati feljegyzések nem maradt ránk, nem élték túl a spanyol hódítást. Későbbről maradt fenn négy kódex, azokban azonban nem esik szó meteorrajokról, a számítások alapján azonban a két kutató úgy véli, hogy nem véletlen egybeesések a jelentős társadalmi eseményeknek a meterorrajhoz időzítései. A maják számos csillagászati eseményről megemlékeztek, ismerték a Vénusz járását, pontosan jegyezték a nap- és holdfogyatkozásokat, a különböző évszakos jelenségeket, ám nem esik szó sehol a meteorrajokról. Valószínűleg ezekről is írtak, csak épp nem maradtak fenn erre vonatkozó feljegyzéseik. A vizsgálatok szerint viszont előrejelezték a meteorrajokat, s szándékosan időzítették ezekhez az eseményeiket.

Az Éta Aquaridák raja a Halley-üstökösből eredő poranyagon jön létre, ez pedig egy jól megfigyelhető periodikus üstökös, a pályaadatai alapján kiszámíthatóak azok az időpontok, amikor a belőle származó por jelentős mennyisége keresztezi a Föld pályáját és igen nagy számú meteor látható ennek köszönhetően. A pályaadatokat nagy pontossággal tudjuk i.e. 1404-ig visszamenőleg, így a modellezésben az ezen időpont utáni keringések során kidobott poranyaggal számoltak. A számítógépes modellezés segítségével meghatározták, hogy mikor voltak a maja klasszikus kor során kitörései a meteorrajnak. A kapott időpontok alapján a maja feljegyzésekben kezdtek keresni, mégpedig olyan eseményeket, amelyek egybeestek ezen kitörésekkel – mivel számos régi civilizáció használta a meteorrajokat valamely nagy esemény előjeleként. 18 különböző Éta Aquarida kitörést számoltak ki a modell segítségével, amelyeket jó eséllyel láthattak a maják a klasszikus periódus idején. Ezen kitörések harmada egybeesett (4 napon belül) egy-egy uralkodó trónra lépésének idejével, több más kitörés idején pedig pl. hadjárat kezdete, vagy fontos személyek utazása, illetve mezőgazdasági események zajlottak. A legnagyobb kitörést az időszak során valószínűleg i.sz. 531-ben, ekkor három, az üstökösből korábban kidobódott porcsomóval is találkozott a Föld, így a kitörések közt is extra erős lehetett ez – a kitörés kiszámított dátuma után 4 nappal emelkedett trónra K’an I uralkodó. A klasszikus korban a trónra lépések időpontjainak statisztikai elemzésével arra jutottak, hogy pusztán 4% annak az esélye, hogy véletlen egybeesés legyen a kitörések és a jeles események közt.
Persze még mindig lehet véletlen egybeesés a meteorkitörések és a társadalmi események egyidejűsége, és mivel egyelőre csak ezzel az egy rajjal végezték el a modellszámításokat s a feljegyzések elemzését, a két kutató is tisztában van azzal, hogy ez jó kezdet lehet, de kevés még a bizonyíték. Ezért már elhatározták, hogy más jelentősebb meteorrajokkal is végigcsinálják a programot – elsőként az Orionidák rajának (ez szintén a Halley-ből ered) adataival kezdve, erre már megy is a modellfutás.
Arra is jó volna fényt deríteni, hogy voltak-e más társadalmi eseményeik, amelyeket csillagászati eseményekkel egyidejűleg tartottak a maják.
Érdekesség, hogy a maják hanyatlása után színre lépő aztékok már megemlékeztek meteorrajokról a fennmaradt feljegyzéseikben.
Eredeti cikk ITT valamint a Hutch Kinsman maja hieroglifákat kutató honlapja ITT.

Fordította: Landy-Gyebnár Mónika
(További fordítások a szerzőtől facebookon:  Égen – Földön – Föld alatt)

About the Author: